Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

Основните дейности на отдел „Хуманитарни дейности“ са свързани с  осигуряване на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца и ученици от община Павликени, създаване на благоприятни условия за  развитието на изкуствата и културата, спорта и здравеопазването.