Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

Общинската образователна система включва общо 18 образователни институции: една детска ясла в град Павликени, десет детски градини и един филиал, шест училища и един Център за подкрепа за личностно развитие.
В град Павликени има три училища – едно основно, едно средно и една професионална гимназия. Основни училища има в две села в общината – с. Батак и с. Върбовка, и едно основно училище има в град Бяла черква.
Всички училища, както и детските градини, са общински.