Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.05.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо пет работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО, 1 УТС и 1 общинска собственост и 1 каса.

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.