Z6_PPGAHG8009ER20QF738H1A20N5
Z7_PPGAHG8009ER20QF738H1A2G01

Общински приют за безстопанствени кучета

Дата на публикуване: 11.02.2022
Последна актуализация: 11.02.2022

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общинският приют за безстопанствени кучета – Павликени е открит през м.януари 2022 г.

Приютът се намира в град Павликени в двора на БКД, на ул. „Поп Харитон“ 7, по пътя за старите рибарници, под местността „Бора“. Може да приема до 100 кучета в три навеса - общо 20 открити помещения. За животните се грижат трима гледачи, един ловец и един ветеринарен лекар-управител.

Основната цел на приюта е хуманно справяне с проблема с бездомните кучета чрез кастрация и връщане по места на залавяне като се дава възможност за намиране на дом на всяко приемано животно.

Създаване на безопасна околна среда за жителите на общината  - в здравословен аспект – ваксинация бяс и редовни обезпаразитявания и в здравен - чрез прибиране на проблемните животни от „горещи“ точки.

Предвиждат се кампании, в топлите месеци, за стимулиране осиновяването на куче от приют; разяснителни – свързани с изхвърлянето на кучета и др.

Изграждането на приюта е една от мерките, включени в Програмата на община Павликени за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и в Плана за действие за изпълнението ѝ, приети с решение на Общински съвет - Павликени през 2019 г

 

ДЕЙНОСТИ:

Залавяне на кучета – след подаден сигнал на горещия телефон или на телефона на приюта. Приютът има пригоден за целта бус и обучен екип. Залавянето става с примка, капан или упойващи стрели.

Обработка – всяко прието куче над 6 месечна възраст се кастрира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и идентифицира с ушна марка и микрочип. Издава му се паспорт.

Грижи за настанените – всяко прието животно подлежи на връщане в района на намиране или залавяне като периода на престой зависи от естеството на подадения сигнал.

Осиновяване – всяко настанено в приюта животно може да бъде осиновено. Подава се заявление. При осиновяването се попълва декларация. Необходима е лична карта.

Доброволчески дейности – включва разхождане, сресване, социализиране на животните участие в кампании и др. Всеки, желаещ да полага доброволен труд бива инструктиран.

Дарения – спазва се наредбата на Община Павликени. За всяко материално дарение се издава протокол. Приемат се храни за кучета в оригинални опаковки и в срок на годност.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ В ПРИЮТА:

Посетители:

Всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа

Събота и неделя – от 11:00 до 15:00 часа

Доброволчески дейности:

  • от 9:00 до 11:00 часа в делнични дни;
  • от 10:00 до 12:00 часа в събота и неделя и
  • от 9:00 до 13:00 часа в понеделник и на официални празници.

 

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ:

+359 888 865 601

+359 800 80 404

 

 

Актуална информация за приюта можете да получи също и от фейсбук страницата: https://www.facebook.com/DogShelterPavlikeni