Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Дейността на отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ е свързана със следното:

  • Управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
  • Предоставяне на концесия на имоти – публична общинска собственост.
  • Поддържане на картотека на граждани и семейства с установени жилищни нужди и настаняването им в общински жилища.
  • Търговските дружества с общинско участие. 
  • Категоризиране на туристически обекти, в съответствие с изискванията на Закона за туризма.
  • Търговската дейност на територията на общината.
  • Разрешения за дейности и работно време на търговските обекти.
  • Разрешения за поставяне на реклами и информационни елементи пред търговските обекти.
  • Разрешения за таксиметров превоз.
  • Удостоверения и справки, свързани с общинската собственост, по молби на физически и юридически лица.