Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

схема на структура на общински съвет