Отчет 2019

Дата на публикуване: 30.06.2021
Последна актуализация: 30.06.2021
Отчет на бюджета на общината за 2019 г.
Дата на публикуване: 19.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.12.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.11.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.10.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.09.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.08.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.07.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.06.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.05.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.04.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.03.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 28.02.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.01.2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021