Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQPNO1
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQPNK0

Преброяване на безстопанствени кучета 2022 г.

Дата на публикуване: 03.11.2022
Последна актуализация: 03.11.2022
Заповед № РД-02-11-4087 / 02.11.2022 год
Дата на публикуване: 03.11.2022