Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG23254
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG232L1

Ползване на пасища, мери и ливади

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 27.04.2021
Годишен план за паша за 2024/2025 г.
Дата на публикуване: 14.02.2024

Годишен план за паша за 2023/2024 г.
Дата на публикуване: 17.02.2023

Годишен план за паша за 2022 г.
Дата на публикуване: 17.02.2022

Годишен план за паша 2021
Дата на публикуване: 11.05.2021