Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
1. Знаме на град Павликени;
2. Герб на град Павликени;
3. Химн на град Павликени;
4. Официален печат на община Павликени;
5. Символичен ключ на град Павликени;
6. Звание „Почетен гражданин на град Павликени“;
7. Грамота за заслуги към община Павликени;
8. Почетен знак на община Павликени;
9. Почетна значка на община Павликени;
10. Церемониална огърлица на кмета на община Павликени;
11. Почетна книга на град Павликени.


ЗНАМЕ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Знамето е с правоъгълна форма. В центъра на знамето е гербът на гр. Павликени, извезан в пълното му цветно изображение. Цветовете на знамето са жълт, бял и зелен.


ГЕРБ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Гербът на гр. Павликени е изработен по законите на хералдиката във формата на щит, върху който са изобразени птицата Феникс,античен съд, пламъци и името на града. Гербът съдържа девиза на град Павликени: Античен и вечен.
 

ХИМН НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Химнът на град Павликени е синтезиран израз на миналото, настоящето и бъдещото на града, представено с изразните средства на музикално-поетичното творчество.
Химнът на град Павликени е по текст на Матей Шопкин , музика и аранжимент Стефан Димитров.

 

ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Официалният печат на гр. Павликени има кръгла форма с диаметър 38 мм. В централната му част е изобразен гербът на Павликени. Около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис Република България, а в долната – надпис Град Павликени.

 

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ 
Символичният ключ на гр. Павликени представлява художествено изработен ключ от ковък метал с големина 30 см, върху който е поставен надпис Павликени.

 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Званието Почетен гражданин на град Павликени е най-високото отличие на Общински съвет -Павликени. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във всички области на обществения живот. Званието може да се присъжда посмъртно.

 

ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Грамотата за заслуги е официален документ, който се издава от община Павликени и се връчва на български и чуждестранни граждани.

 

ПОЧЕТЕН ЗНАК (ДВУСТРАНЕН И ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ) НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Почетният знак ДВУСТРАНЕН ПЛАКЕТ на Община Павликени се изработва от метал и представлява кръг. Лицевата страна на почетния знак съдържа релефно изображение на герба на Павликени. Външната страна на почетния знак с размер е обграден с лаврова клонка  със симетрично разположени цветовете на знамето на град Павликени. Под почетния знак се поставя метална плочка с покритие гланц и с надпис С най–добри пожелания! Кмет на Община Павликени (изписват се имената на действащия кмет) и дата на връчване. От другата страна на плакета се изписва Почетен гражданин на град Павликени.

Едностранният плакет Община Павликени се изработва от метал и представлява кръг. Лицевата страна на почетния знак е с покритие мат и съдържа релефно изображение на герба на Павликени. Външната страна на знака с размер 10 мм., е обграден с лаврова клонка със симетрично разположени цветовете на знамето на град Павликени. Под  знака се поставя метална  плочка с покритие мат и с надпис С най–добри пожелания! Кмет на Община Павликени (изписват се имената на действащия кмет) и дата на връчване.
 

ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Почетната значка на община Павликени е символ на община Павликени се изработва от метал. На нея е изобразен гербът на гр. Павликени. Тя има отличителен и почетен характер.

 

ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Церемониална огърлица на кмета на община Павликени е символ, който олицетворява местната власт.

 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
Почетната книга е част от символиката на града, която отразява хронологията на съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на гр. Павликени и общината.