Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2021

Група общински съветници "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

 

obs.predsedatelХристо Галинов Кавалски

 

Дата на раждане: 9 февруари 1987г.

Място на раждане: гр. Тетевен

Семейно положение: Неженен

Трети мандат общински съветник от ПП "БСП"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Георги  Дамянов  Серафимов

 

Дата на раждане: 03 ноември 1973 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение:  Женен

Образование: Висше Икономическо - магистър

Професионален опит:

Председател  ЗКПУ „Златен Клас – Недан“

Сектор земеделие – 23 год.

Общински съветник от 2011 год.

Член на УС на ОФК Павликени

Член на УС на ОСЗК В. Търново

 

 

 


Милка Дончева Христова

 

Дата на раждане: 07 ноември 1957 г.

Място на раждане: гр. Левски

Семейно положение: Семейна с едно дете

Образование: висше - Икономическо

Допълнителна квалификация: УНСС-гр.София - бизнес -мениджмънт

Професионален опит: Работи като председател - РПК-гр.Павликени;

Общински съветник в Общински съвет- Павликени  - три мандата от 2011год.;

Народен представител в 42 НС

 

 

 

 


Венцислав Стоянов Иванов

Дата на раждане: 17 май 1955 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: висше – Машинен инженер

Професионален опит: 1980 – 1991- МЗ „Заря“ ЗДПТВ

1990-1991 – Член временна управа

1991 – 1999 – Кмет на Община Павликени

2000- 2003 – Управител „БКС“ ЕООД – Павликени

2003-2007 – Председател на Общински съвет – Павликени

2007-2019 – Зам. кмет на Община Павликени

Почетен гражданин на гр. Павликени от 2013 г.

 

 

 


Десислава Ангелова Паунчева

Дата на раждане: 29 март 1979 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Омъжена с едно дете

Образование: Висше – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ специалност: български език и история

Допълнителни квалификации: ПКС – V ( професионално- квалификационна степен)

Професионален опит: Старши учител по български език и литература от 20 години

 

 

 

 

 

 

 


Петър  Иванов  Петров

Дата на раждане: 08 февруари 1962 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: Магистър по Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aнатоли  Пенчев  Ангелов

Дата на раждане:  02 февруари 1970 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование:  висше – Счетоводство и контрол

Допълнителни квалификации: Работа със земеделска техника; Ландшафтна архитектура

Професионален опит: Производство на цветя и зеленчуци; Изграждане и поддръжка на паркове и градини; Дистрибуция

 

 

 

 

 

 

 

 


Георги Валериев Шопов

Дата на раждане: 12 август 1988.

Място на раждане: гр. Велико Търново

Семейно положение: Неженен

Образование: Бакалавър стопанско управление

Професионален опит: Втори мандат общински съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Антон  Живков  Иванов

Дата на раждане: 12 октомври 1971 г.

Място на раждане: гр. София

Семейно положение: Женен с три деца

Образование: Бакалавър по История

Допълнителни квалификации: Треньор по плуване

Професионален опит: Бизнесмен и треньор

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дончо  Пенчев  Дончев

Дата на раждане: 13 ноември 1950 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: висше – Машинен инженер

Професионален опит: Началник отдел; Заместник директор „Метарем“ ЕАД – гр. Павликени; Седем мандата общински съветник; Два мандата Председател на Общински съвет -  Павликени (2007-2011, 2011-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 


Андрей Иванов Илиев

Дата на раждане: 13 юни 1972 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение:  Женен с две деца

Образование: Висше Мениджмънт и Културология - бакалавър

Допълнителни квалификации: Политическа академия за млади политическа лидери - отворено общество

Професионален опит: Четири мандата общински съветник; Зам. областен управител на област В. Търново (2013-2014); Основател и зам. председател на център за междуетнически и диалог и толерантност "АМАЛИПЕ" до 2013; Участник и ръководител в редица международни проекти за интеграция на ромите в България

 

 

 

 

 

 

 

Група общински съветници "ПП ГЕРБ"

Ваня  Здравкова  Антонова

Дата на раждане: 31 юли 1962 г.

Място на раждане: с. Недан

Семейно положение: Омъжена

Образование: висше Икономическо образование, специалност “Организация на производството  и управление в промишлеността“

Допълнителни квалификации: Завършени курсове за: Оценител на цели предприятия Оценител на земеделска земя Квалификация „ Синдик“

Професионален опит: Председател на Общински съвет -  Павликени мандат 2015 - 2019, Общински съветник мандат 2019 - 2023

 

 

 

 

 


д-р Венцислав Милков Георгиев

Година на раждане: 1990 г.

Място на раждане: гр. Пловдив

Семейно положение: Женен

Втори мандат общински съветник от ПП "ГЕРБ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Илийка  Иванова  Иванова

Дата на раждане: 18 август 1971 г.
Място на раждане: с. Санадиново, община Никопол, от тригодишна съм живяла и учила в гр.Левски, от 1997г. живея и работя в гр. Павликени.
Семейно положение: Омъжена с един син
Образование Магистър икономика, специалност „Счетоводство и контрол”.
Допълнителни квалификации: поредица от 12 обучения за държавни служители на ръководни длъжности и висши държавни служители.
Професионален опит: до 2006г. съм работила като счетоводител и главен счетоводител. От юли 2006г. работя в Дирекция „Бюро по труда” в гр. Павликени първоначално като началник отдел „Услуги по заетостта”, а от септември 2009г. до настоящия момент съм била и.д. директор (за 6 месеца) и директор на  Дирекция „Бюро по труда” в гр. Павликени. Трети мандат съм общински съветник в Общински съвет Павликени, а втори мандат съм председател на комисията по Здравеопазване и социални дейности. От 2016г. работя от НПО „Дамски клуб – Павликени” по програма Еразъм +, като съм включила като участници в различните проекти много павликенски младежи в младежките обмени в различни европейски страни. Работя с някои общини и по проект „Европа на гражданите”, като имам написани и одобрени два проекта. 

 


Цанко Иванчев Цонев

Дата на раждане: 20 септември 1983 г.

Място на раждане: гр. Левски

Семейно положение:Неженен

Образование: висше техническо– магистър Инжинер

Професионален опит: предприемач

 

 

 

 

 

 

 


Петър  Руменов  Кънчев

Дата на раждане: 27 май 1988 г.

Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш

Семейно положение: Неженен

Образование: Полувисше – ЕСПУ „Адаха“ гр. Аревало, Испания

Допълнителни квалификации: Испански език B2

Професионален опит: Кмет на кметство мандат 2011 – 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Севдалин Руменов Севданов

 

Дата на раждане: 07 юли 1983 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: изучава специалност "Социална педагогика" и "Стопанско управление"

Допълнителни квалификации: Строителен техник

Професионален опит: Мениджър на строителна фирма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Група общински съветници "Движение за права и свободи - ДПС"

 

Александър  Михайлов  Асенов

Дата на раждане: 27 февруари 1971 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Неженен

Образование:  средно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Габриела  Атанасова  Страхилова

Дата на раждане: 14 юли 1982  г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Неомъжена

Образование: Средно - специално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група общински съветници "Местна коалиция ВМРО БНД (НФСБ, ЗНС)"

 

Тодор  Здравков  Кутрев

Дата на раждане:  04 юли 1956 г.

Място на раждане:  с. Илинден

Семейно положение: Женен с две деца

Образование:  Средно -  специално

Професионален опит: Два мандата общински съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Минчо  Венциславов  Михайлов

Дата на раждане:  18 януари 1959  г.

Място на раждане:  с. Бутово

Семейно положение: Женен

Образование: Средно специално – ТМТ

Допълнителни квалификации: Свързани с изброените в професионален опит

Професионален опит: В сферата на техниката- студена, топла обработка на металите, подемно – транспортни машини. Авто -сервизни дейности, Административни дейности, Земеделие. Кмет на с. Бутово (1991 - 1995г.)