Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2023

 

 

Александър Иванов Александров

 

Дата на раждане:  25 май 1993 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Неженен

Образование: Средно специално - Електроенергетика и електротехника

Професионален опит: Охрана и сигурност

Андрей Иванов Илиев

 

Дата на раждане:  13 юни 1972 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Образование: Висше

Международна програма за обучение на политически лидер в САЩ-IVLP

Заместник Областен управител на Област Велико Търново 2013-2014г.

Четири мандата общински съветник в Община Павликени 

 

 

 

Aнатоли  Пенчев  Ангелов

 

Дата на раждане:  02 февруари 1970 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование:  висше – Счетоводство и контрол

Допълнителни квалификации: Работа със земеделска техника; Ландшафтна архитектура

Професионален опит: Производство на цветя и зеленчуци; Изграждане и поддръжка на паркове и градини; Дистрибуция

Анка Йорданова Атанасова

 

Дата на раждане: 07 август 1959 година

Място на раждане: град Павликени

Семейно положение: Омъжена, с две деца

Образование:

Висше- СУ "Свети Климент Охридски"- филиал Благоевград, специалност НУП

Допълнителна квалификация:

ПКС- II /професионално-квалификационна степен/ по начална педагогика
ПКС- II /професионално-квалификационна степен/ по управление на образованието

Професионален опит: Помощник директор по учебната дейност и главен учител за начален етап в ОУ "Свети Климент Охридски" град Павликени.

В момента - пенсионер.

 

 

д-р Венцислав Милков Георгиев

 

Година на раждане: 1990 г.

Място на раждане: гр. Пловдив

Семейно положение: Женен

Трети мандат общински съветник от ПП "ГЕРБ"

Георги  Дамянов  Серафимов

 

Дата на раждане: 03 ноември 1973 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение:  Женен

Образование: Висше Икономическо - магистър

Професионален опит:

Председател  ЗКПУ „Златен Клас – Недан“

Сектор земеделие – 25 год.

Общински съветник от 2011 год.

Член на УС на ОФК Павликени

Член на УС на ОСЗК В. Търново

Десислава Ангелова Паунчева

 

Дата на раждане: 29 март 1979 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Омъжена с едно дете

Образование: Висше – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ специалност: български език и история

Допълнителни квалификации: ПКС – V ( професионално- квалификационна степен)

Професионален опит: Старши учител по български език и литература от 24 години

Димитър Георгиев Трифонов

 

Дата на раждане: 18 октомври 1956 г.

Място на раждане: гр. Бяла черква

Местожителство: гр. Павликени

Образование: Висше юридическо

Работил в МВР и съдебната система

Димитър Рашков Златков

 

Дата на раждане: 31 март 1994 г.

Място на раждане: гр. Велико Търново

Семейно положение: Женен с едно дете

Образование: Средно

Бизнесмен - строителен предприемач

Занимава се активно с благотворителна дейност

Иваничка Миткова Боянова

 

Дата на раждане: 15 февруари 1994 г.

Място на раждане: Велико Търново

Семейно положение: семейна, един син

Образование: Магистър по Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони, Аграрен университет - Пловдив; бакалавър "Стопанско управление", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Допълнителни квалификации:
•    Обучение в Университета в Задар, Хърватия по програма "Еразъм мобилност", специалност "Мениджмънт" на английски език;
•    Мобилност на младежки работници на тема „Път към успеха. Разгърнете предприемаческия потенциал на младежта”, Арена де Сан Педро, Испания;
•    Лятна школа на тема "Международна обстановка и европейска интеграция", Университет в Риека, Хърватия;
•    Участия и награди в други форми за неформално обучение, практически състезания, форуми и др.

Професионален опит: от 2017 г. - в семейна фирма в сферата на търговията и от 2018 г. - в селското стопанство (зърнопроизводство и лозарство). Предходният професионален опит се осъществява паралелно с обучението във висше учебно заведение и  се реализира чрез стажантски програми в различни структури: чуждестранна компания, държавни и финансови институции, неправителствени организации.

 

 

Ирена Генчева Иванова

 

Дата на раждане: 26 януари 1971 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Образование: Магистър по "Екология и опазване на околната среда"

Милка Дончева Христова

 

Дата на раждане: 07 ноември 1957 г.

Място на раждане: гр. Левски

Семейно положение: Семейна с едно дете

Образование: висше - Икономическо

Допълнителна квалификация: УНСС-гр.София - бизнес -мениджмънт

Професионален опит: Работи като председател - РПК-гр.Павликени;

Общински съветник в Общински съвет- Павликени  - четири мандата от 2011год.;

Народен представител в 42 НС

Николай Петков Христов

 

Дата на раждане: 29 юли 1997 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Неженен

Образование: Висше

Специалност: Компютърни науки

Допълнителни квалификации:
Професионална квалификация за учител по Математика
Професионална квалификация за учител по Информатика и Информационни технологии

Професионален опит:

СУ „Бачо Киро“ - гр. Павликени
Учител по Информационни технологии и Информатика

ОУ „Бачо Киро“ - гр. Бяла черква
Директор

 

Николай Стефанов Димитров

 

Дата на раждане: 26 януари 1988 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение:  Неженен

Образование: Висше - Икономическо

Професионален опит:

Мениджър екип във Финансова институция

Огнян Петров Георгиев

 

Дата на раждане: 31 март 1969 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: средно-специално(ветеринарна медицина)

Професионален опит:

Работи в "АЛМИК ЕООД"като управител.

Петко Вячеславов Петков

 

Дата на раждане: 02 ноември 1978 г.

Място на раждане: гр. Тетевен

Семейно положение: Женен

Образование: средно специално - мениджмънт, висше - магистър машинен инженер

Допълнителна квалификация: професинално обучение анлийски език - писмено и говоримо, професионално обучение растителна защита

Професионален опит: управление на дружества в областта на селското стопанство (зърнопроизводство и животновъдство)

Петър  Иванов  Петров

 

Дата на раждане: 08 февруари 1962 г.

Място на раждане: гр. Павликени

Семейно положение: Женен

Образование: Магистър по Икономика

Румяна Петрова Панайотова

 

Дата на раждане:  25 февруари 1967 г.

Място на раждане:  гр. Павликени

Семейно положение: Неомъжена

Образование:  Висше

1992 г. завърших МУ Плевен - лекар


Допълнителни квалификации:

2000 г. специалност Вътрешни болести
2007 г. специалност Кардиология

Професионален опит:

Работила съм като училищен лекар, участъков лекар, село Върбовка,
Хронично отделение, Интензивно отделение, Вътрешно отделение.
От 2023г съм завеждащ Вътрешно отделение в МБАЛ Павликени.
От 2007 година работя като кардиолог в МЦ Медиана.

 

Светлана Христова Енева

 

Дата на раждане: 03 юни 1976 г.

Място на раждане:  гр. Габрово

Семейно положение: Омъжена с двама сина

Образование:

1991-1995 ДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов, Специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело"
1995-2000 СА „Д. А. Ценов" гр. Свищов, Специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС – Магистър
2020-2022 ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“, Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, ОКС - Магистър

Допълнителни квалификации:
1996-1998 СА „Д. А. Ценов" гр. Свищов, Специалност „Икономическа педагогика“
2023 г. "Департамент за информация и усъвършенстване на учители" гр. София, II ПКС
Участие в множество форуми, квалификации, мобилности, свързани с постоянно самоусъвършенстване и професионално развитие

Професионален опит:
2021 →  СУ „Бачо Киро“, Старши учител по математика
2020-2021 СУ „Бачо Киро“, Старши учител за целодневна организация на учебния ден
2017-2020 ПГАТ „Цанко Церковски“, Заместник-директор по учебната дейност
2008-2017 Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Павликени“, Счетоводител
2000-2008 ПГАТ „Цанко Церковски“, Учител по икономически дисциплини

 

Христо Галинов Кавалски

 

Дата на раждане: 9 февруари 1987г.

Място на раждане: гр. Тетевен

Семейно положение: Неженен

Четвърти мандат общински съветник от Коалиция "БСП за България"

Образование и квалификации:

От 2002г. до 2006г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2008г. до 2011г. - „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” гр. Пловдив, Специалност: бакалавър по "Стопанско управление"

От 2012г. до 2014г. - Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов, Специалност: магистър по "Стопанско управление", магистърска програма по "Фирмен мениджмънт и контролинг"

От 2016г. до 2019г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, Специалност: магистър по "Психология"

Изучава специалност право

Завършени курсове:
"Школа по политически мениджмънт" към Фондация "Фридрих Еберт"

"Академия за общинска политика" към Институт за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт"
"Обучение за избрани на публични постове" към Национален политически институт "Димитър Благоев" и Център за политическо образование

"Общинска младежка политика и закрила на детето" към НСОРБ и Консорциум "Обединение експерти" ДЗЗД

"Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност" към Институт Отворено общество и Фондация за развитие на местното самоуправление

Дългогодишен член на НПО - "Дружество за ООН в България"

Професионален опит:
Председател на Общински съвет - Павликени - мандат 2019-2023

Член на контролния съвет на "Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България" за мандат 2019-2023

Трудовият ми опит до настоящият момент е преминал през различни държавни институции и частни търговски компании, като "УниКредит Булбанк" АД, "Мобилтел" ЕАД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, Медицински център "Дианамед" ЕООД, Народно читалище "Братство - 1884" гр. Павликени, Дирекция "Бюро по труда" гр. Павликени

 

Цанко Иванчев Цонев

 

Дата на раждане: 20 септември 1983 г.

Място на раждане: гр. Левски

Семейно положение:Неженен

Образование: висше техническо– магистър Инженер

Професионален опит: предприемач