Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2AL7
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2AJ7

Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 14.06.2023
Последна актуализация: 12.07.2023
Декларации
Дата на публикуване: 12.07.2023

Регистър
Дата на публикуване: 12.07.2023

Доклад
Дата на публикуване: 12.07.2023