Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Туристическият интерес към Павликени е свързан с историята на града. Единственият в Източна Европа Античен керамичен център е на 5 км от общинския център. Любопитството на туриста събуждат и петте музея във възрожденското градче Бяла черква.

Единственият във Великотърновска област Зоопарк е също в Павликени при това с безплатен вход. Тук са показани над 200 животни от 40 животински вида.

Възможностите за отдих сред богатата природа в района на община Павликени са многобройни. Няколко ресторанта в града предлагат изключително добра кухня в съчетание с приятна обстановка.

От сайта на общината и от Информационния център в общинска администрация може да се получи актуална информация за туристическите обекти, забележителностите, местата за настаняване и културните събития в общината.