Списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2021

№ по ред

Описание и местоположение на обекта

АОС

Площ (кв.м.)

 

Цена в лв.

с ДДС

 

година

обща

в т.ч. застр.

1

Жилищен парцел ХV, кв. 149 по ПУП на гр. Павликени, ул. „Шипка“

986

2003 г.

980,00

 

11760,00

2

УПИ ІV, кв. 155 по ПУП на гр. Павликени

1816

2008  г.

2993,00

 

44900,00

3

УПИ ІІ, кв. 34а по ПУП на гр. Павликени

981

2003 г.

750,00

 

4000,00

4

НУПИ IV, заедно с построената в него сграда „Бивше котелно помещение“, кв. 91 по ПУП на гр. Павликени

5644

2020 г.

287,00

116,00

21046,00

5

НУПИ XVI, кв. 123 по ПУП на гр. Павликени

5805

2020 г.

2675,00

 

42000,00

6

УПИ І, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2012 

2010 г. 

3307,00

 

13000,00

7

УПИ ІІ, кв. 104 по ПУП на гр. Бяла черква

2013 

2010 г. 

3100 ,00

 

12000,00

8

УПИ I, кв. 8а по ПУП на гр. Бяла черква

4944

2016 г.

840,00

 

3000,00

9

Жилищен парцел V, кв. 10а по ПУП на с. Вишовград

248

2000 г.

1540,00

 

4656,00

10

Жилищен парцел I, кв. 10а по ПУП на с. Вишовград

250

2000 г.

1560,00

 

4716,00

11

Жилищен парцел VIII, кв. 10а по ПУП на с. Вишовград

251

2000 г.

1230,00

 

3720,00

12

УПИ II, кв. 47 по ПУП на с. Димча

929

2002 г.

1540,00

 

5544,00

13

УПИ III, кв. 47 по ПУП на с. Димча

978

2003 г.

1440,00

 

5184,00

14

УПИ II-240, заедно с построената в него нежилищна сграда, кв. 25 по ПУП на с. Михалци

1825

2009 г.

1800

191

5810,40

15

УПИ VIII-870, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенна постройка и навес, кв. 85 по ПУП на с. Михалци

3896

2014 г.

1250

154

4645,20