Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021
Бюджет на общината за 2024 г.
Дата на публикуване: 19.02.2024

Бюджет на общината за 2023 г.
Дата на публикуване: 20.09.2023

Бюджет на общината за 2022 г.
Дата на публикуване: 04.05.2022

Бюджет на общината за 2021 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Бюджет на общината за 2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Бюджет на общината за 2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021