Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6E2
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 11.05.2021

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН - 0 800 80 404

Телефон за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция - 0610 / 5 13 29

 

Община Павликени
гр. Павликени, п.к. 5200
бул. "Руски" № 4
Област Велико Търново, Република България
Телефон 0610 51321
Факс 0610 52642

obshtina@pavlikeni.bg
pavlikeni@vestel.bg

Център за административно обслужване на гражданите - телефон 0610 51364