Изменения на кадастрални карти

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Кадастрално-административна информационна система: https://kais.cadastre.bg/