Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 18.05.2021
Декларации
Дата на публикуване: 10.06.2021

Доклад от ПК по ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 10.06.2021

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 10.06.2021