Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2022

На територията на община Павликени функционират шест училища - четири основни, едно средно училище и една професионална гимназия:

  • Основно училище „Свети Климент Охридски” гр. Павликени, 5200, ул. „Илия Златев” № 2, e-mail: klimentohridski@abv.bgwww.oupavlikeni.com
  • Средно училище “Бачо Киро” гр. Павликени, 5200, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 53, e-mail: info@supavlikeni.com, supavlikeni.com
  • Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” гр. Павликени, 5200, бул. „Руски” № 46, e-mail: c.cerkovski@pgat.bg
  • Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” с. Батак, 5228, ул. „Първа” № 41, e-mail: ou_s.batak@abv.bg, ou-batak.eu
  • Основно училище „Бачо Киро” гр. Бяла черква, 5220, e-mail: ou_bacho_kiro@abv.bg, ou-bkiro-bcherkva.com
  • Основно училище „Филип Тотю” с. Върбовка, 5233, e-mail: varbovka_ou@abv.bg, www.ou-varbovka.com
Заявление за прием в първи клас
Дата на публикуване: 23.02.2023

Критерии за прием
Дата на публикуване: 23.02.2023

Заповед № РД-02-11-783 / 22.02.2023
Дата на публикуване: 23.02.2023