Z6_PPGAHG8009BF20QB268PM15A11
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM15AH5

Отчет 2020

Дата на публикуване: 30.06.2021
Последна актуализация: 30.06.2021
Отчет на бюджета на общината за 2020 г.
Дата на публикуване: 19.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.12.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.11.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.10.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.09.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.08.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.07.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.06.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.05.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.04.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.03.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 29.02.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.01.2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021