Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OB5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C87

Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно чл. 22з, ал. 1

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2021
Заявление по чл. 11, ал. 1 от ННИОЗОПИСКВ
Дата на публикуване: 12.05.2021

Сертификат за инвестиция клас В (bg)
Дата на публикуване: 12.05.2021

Сертификат за инвестиция клас В (en)
Дата на публикуване: 12.05.2021