Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.11.2023

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ БРОЙ МАНДАТИ
8

Анатоли Пенчев Ангелов

Георги Дамянов Серафимов

Десислава Ангелова Паунчева

Милка Дончева Христова

Николай Петков Христов

Николай Стефанов Димитров

Петър Иванов Петров

Христо Галинов Кавалски

 
МК “ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА” БРОЙ МАНДАТИ
6

Анка Йорданова Атанасова

Иваничка Миткова Боянова

Ирена Генчева Иванова

Румяна Петрова Панайотова

Светлана Христова Енева

Цанко Иванчев Цонев

 
ПП ГЕРБ  БРОЙ МАНДАТИ
4

Александър Иванов Александров

Венцислав Милков Георгиев

Димитър Георгиев Трифонов

Петко Вячеславов Петков

 
Движение за права и свободи - ДПС  БРОЙ МАНДАТИ
2

Андрей Иванов Илиев

Димитър Рашков Златков

 
ВЪЗРАЖДАНЕ БРОЙ МАНДАТИ
1

Огнян Петров Георгиев

 

 

os2023-2027