Z6_PPGAHG80094BD06G08AHK7GBO4
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK7GB42

Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 06.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022
Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 15.06.2022

Доклад от ПК по ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 15.06.2022

Декларации
Дата на публикуване: 15.06.2022