Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Населението на община Павликени наброява 23941 души по постоянен адрес (23383 души по настоящ адрес), от което 14487 са жителите на двата града, а на селата – 9454 (данни на ГД ГРАО към 15.03.2021 г.). Още две селища имат над хиляда жители – селата Върбовка и Недан.

За последните 50 години при националните преброявания се отчита драстичен спад от близо 50% по отношение на населението, живеещо в община Павликени (сравнение между 1965 г. и 2011 г.), като само между последните две преброявания е отчетен спад от 23,8%. Тенденцията за намаляване на населението е по-силно изразена по отношение на селата. Населението става все по-съсредоточено в гр. Павликени.

Селското и градското население са равномерно разпределени – в градовете живеят приблизително половината от населението на община Павликени.