Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения мандат 2023 - 2027 Решения мандат 2019 - 2023 Решения мандат 2015 - 2019

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 12.06.2021

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Павликени, приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.