Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2021

Общински съвет Павликени мандат 2019 - 2023 е с численост 21 общински съветника.

Общинските съветници представляват жителите на община Павликени.  Излъчени  са от три политически формации и една местна коалиция, разпределени  са в съставите на девет постоянни комисии и една Наблюдателна комисия.