Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Председател

д-р Венцислав Милков Георгиев

Дата на раждане: 26 май 1990 г.

Място на раждане: гр. Пловдив

Семейно положение: женен

Трети мандат общински съветник от ПП "ГЕРБ"

Образование и квалификации:

От 1997 г. до 2009 г. - СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени

От 2010 г. до 2014 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност:   "Политология", ОКС - бакалавър

От 2014г. до 2015г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност: „Политология. Международни отношения“, ОКС - Магистър

От 2015 г. до 2016 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново,

Специалност: „Политология. Дипломация и национална сигурност“, ОКС - Магистър

От 2016 г. до 2019 г. - Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

Придобита степен: Доктор по политология
Автор на десетки научни публикации в сферата на политическите науки.

Член на научен   колектив, реализирал успешно проект за фундаментални научни изследвания.

Председател на НПО - "Младежка инициатива за Павликени"

Професионален опит: Трудовият ми опит е натрупан в различни компании от частния и държавния сектор, повечето разположени в гр. Павликени. Започнал съм от най-ниските нива и постепенно съм преминал през различни длъжности, до заемането на ръководни позиции в различни фирми.  Притежавам двугодишен опит като хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Сътрудник към 44-то Народно Събрание на РБ.

За контакти

телефон: 0610/51359   E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg