Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG8001S4E0Q3BL9TO92GA0
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативна уредба Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ

Функции на Общинския съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Сесиите на Общински съвет - Павликени може да слушате онлайн на следния линк:  http://109.199.140.39:8000/os

 

Онлайн аудио архив на заседанията на Общински съвет - Павликени, може да прослушате на следния адрес: https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

 

ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ВИДЕОКАНАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ ОТКЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ /когато се излъчват на живо/ И ДОСТЪП ДО ВИДЕОАРХИВА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ.

https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

Контакти:

Адрес: обл.Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пощ. код 5200
бул. "Руски" № 4,
телефон: 0610/51359
E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg

Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативна уредба Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ

Функции на Общинския съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Сесиите на Общински съвет - Павликени може да слушате онлайн на следния линк:  http://109.199.140.39:8000/os

 

Онлайн аудио архив на заседанията на Общински съвет - Павликени, може да прослушате на следния адрес: https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

 

ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ВИДЕОКАНАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ ОТКЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ /когато се излъчват на живо/ И ДОСТЪП ДО ВИДЕОАРХИВА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ.

https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

Контакти:

Адрес: обл.Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пощ. код 5200
бул. "Руски" № 4,
телефон: 0610/51359
E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg