Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2021

На територията на община Павликени функционират общо 10 детски градини – три от които се намират в общинския център. Останалите детски градини са разпределени по една във всяко от следните населени места – гр. Бяла черква, с. Батак, с. Върбовка, с. Долна Липница, с. Караисен, с. Недан (с филиал в с. Бутово), с. Стамболово.

 • Детска градина „Осми март” гр. Павликени, 5200, ул. „Илия Златев” № 2, e-mail: cdg1pavlikeni@abv.bg; телефон: 0886 02 55 50
 • Детска градина „Слънце” гр. Павликени, 5200, ул. „Цар Иван Асен II” № 11, e-mail: slynce_pavlikeni@abv.bg; телефон: 0882 55 61 66
 • Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” гр. Павликени, 5200, ул. „Стефан Караджа” № 4, e-mail: dgradina_vnl@abv.bg; телефон: 0882 55 85 33
 • Детска градина „Свети свети Кирил и Методий” с. Батак, 5228, ул. „Първа” № 41, e-mail: CDG_s.batak@abv.bg
 • Детска градина „Атанас Неделчев” гр. Бяла черква, 5220ул. „Райко Даскалов” № 18, e-mail: dg_atnedelchev@abv.bg
 • Детска градина „Цветни мечти” с. Върбовка, 5233, ул. „Втора” № 47, e-mail: cdg_varbovka@abv.bg
 • Детска градина „Детски свят” с. Долна Липница, 5226, ул. „Първа” № 10, e-mail: diana.lecheva@abv.bg
 • Детска градина с. Караисен, с. Караисен, 5230, ул. „Първа” № 20, e-mail: cdg_karaisen@abv.bg
 • Детска градина „Райна Княгиня” – филиал село Бутово с. Недан, 5231, ул. „Тридесета” № 19, cdg_nedan@abv.bg
 • Детска градина „Буратино” с. Стамболово, 5249, ул. „Шестнадесета” № 8, e-mail: buratino_2009@abv.bg
 • Детска ясла гр. Павликени, 5200, ул. „Славянска“ № 11, detskaqslapavlikeni@abv.bg