Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I63
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Дейността „Селско стопанство и гори“  е разделена в две направления:

  • Земеделие, обслужвано от отдел „Общинска собственост и стопански дейности“;
  • Гори, обслужвано от отдел „Регионално развитие, екология, проекти и програми“