Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Община Торрелодонес - автономна област Мадрид, Кралство Испания

Споразумение за сътрудничество и побратимяване от 29 юни 2009 г.