Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111J15
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111JH4
Новини Oбявления Съобщения Събития Профил на купувача Търгове и конкурси Кариери Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Добре дошли на официалната страница на Община Павликени!
Тук може да намерите най-актуалната информация относно общината - обяви и съобщения, новини за предстоящи събития от културния и спортния календар, информация за търгове и конкурси, както процедури по ЗОП, провеждани от община Павликени, и вакантни позиции в общинска администрация - Павликени.