Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
Проект Бюджет 2024
Дата на публикуване: 14.02.2024

Проект Бюджет 2023
Дата на публикуване: 04.09.2023

Проект Бюджет 2022
Дата на публикуване: 15.04.2022

Проект Бюджет 2021
Дата на публикуване: 11.05.2021

Проект Бюджет 2020
Дата на публикуване: 11.05.2021

Проект Бюджет 2019
Дата на публикуване: 11.05.2021