Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QV4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Център за подкрепа за личностното развитие - Павликени /ЦПЛР/ съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация. Чрез дейностите се изграждат у децата навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени. Осигурена е подходяща психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

Групите в ЦПЛР се ръководят от педагогически специалисти, които са външни лектори.

В Център за подкрепа за личностно развитие - Павликени са сформирани 11 групи, както следва:

  • Школа „Тенис на корт” - 2 групи;
  • Школа „Спортни танци”;
  • Школа „Изобразително изкуство”;
  • Клуб „Приятели на детската книга”;
  • Вокална група;
  • Клуб „Работа с природни материали”;
  • Група „Арт – работилница“;
  • Група „Народно пеене“;
  • Клуб „Волейбол“;
  • Клуб „Училище за лидери“.

 

Директор: Георги Филипов

Адрес: 5200, гр. Павликени, ул. „Раковски” № 4

тел.: 0882 421 560

e-mail: odk_p@abv.bg