Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

ЧИТАЛИЩА

Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища, както и чрез изпълнението на Културния календар на община Павликени. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите. С непреходна стойност са дейностите, свързани с традицията, местния патриотизъм, съхранената памет на общността. Голяма част от продуктите и услугите, разработвани и предлагани от читалищата, носят белега на т.нар. „любителско творчество”. Основната развивана дейност е създаване и поддържане на хорови и танцови състави, оркестри, самодейни театрални групи.

На територията на община Павликени функционират 19 народни читалища - 2 градски и 17 селски:

 • Народно читалище „Братство-1884“ гр. Павликени, 5200, пл. „Свобода“ № 7;
 • Народно читалище „Събуждане-1897“ с. Батак, 5228, ул. „Първа“ № 28;
 • Народно читалище „Съединение-1879“ с. Бутово, 5232, ул. „Тридесет и седма“ № 22;
 • Народно читалище „Бачо Киро-1869“ гр. Бяла черква, 5220, ул. „Бачо Киро“ № 81;
 • Народно читалище „Ради Фичев-1896“ с. Вишовград, 5239, пл. „Поп Балчо“ № 1;
 • Народно читалище „Христо Ботев-1888“ с. Върбовка, 5233, ул. „Втора“ № 30;
 • Народно читалище „Зора-1887“ с. Горна Липница, 5227, ул. „Първа“ № 39;
 • Народно читалище „Надежда-1886“ с. Димча, 5234, ул. „Първа“ № 23;
 • Народно читалище „Заря-1883“ с. Долна Липница, 5199;
 • Народно читалище „Напредък-1887“ с. Дъскот, 5223;
 • Народно читалище „Добра Надежда-1896“ с. Караисен, 5230, ул. „Десета“ № 3;
 • Народно читалище „Надежда-1872“ с. Лесичери, 5222, ул. „Тринадесета“ № 3;
 • Народно читалище „Съединение-Михалци-1870“ с. Михалци, 5248;
 • Народно читалище „Селска любов-1872“ с. Недан, 5231, ул. Втора“ № 4;
 • Народно читалище „Орач-Паскалевец-1898“ с. Паскалевец, 5224, ул. „Трета“ № 26;
 • Народно читалище „Просвета-1898“ с. Патреш, 5225, ул. „Първа“ № 11;
 • Народно читалище „Трезвеност-1924“ с. Росица, 5221, ул. „Шеста“ № 1А;
 • Народно читалище „Развитие-1895“ с. Сломер, 5229, ул. „Първа“ № 42;
 • Народно читалище „Зора-Стамболово-1881“ с. Стамболово, 5249.

 

МУЗЕИ

Исторически музей – Павликени www.museumpavlikeni.com

Постоянни експозиции в Исторически музей  - Павликени:

 • Античен керамичен център край Павликени;
 • Археология;
 • Възраждане;
 • Етнография;
 • Нова история.

 

Исторически музей – Бяла черква www.museumbcherkva.com

Музейният комплекс в Бяла черква включва пет музейни експозиции с различен профил, представени в различни сгради:

 • Историческа експозиция и художествена галерия;
 • Къща-музей „Цанко Церковски”;
 • Къща-музей „Райко Даскалов”;
 • Природонаучна експозиция;
 • Етнографска експозиция.