Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на Община Павликени. След това заявлението се разглежда по компетентност. В определените срокове от ЗДОИ заявлението се разглежда и се дава отговор на заявителя с конкретно решение.