Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до Кмета на Община Павликени