Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до Кмета на Община Павликени