Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Център за административно обслужване

гр. Павликени, бул. Руски №4

тел.: 0610 / 51364

e-mail: obshtina@pavlikeni.bgpavlikeni@vestel.bg

 

Секретар на Община Павликени

тел.: 0610 / 51329

e-mail: r_gavrailova@pavlikeni.bg