Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Бутово

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Бутово е село в централната част на Дунавската равнина на 9 км северозападно от гр. Павликени. Намира се 112 м надморска височина. Постоянното население наброява 716 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.)

Географска забележителност е хълмът Чатала, 410 м надморска височина. В близкото минало мястото е било кът за развлечение и отмора на населението в района, както и вилна зона.

Историята на селото се свързва предимно с факта, че в миналото тези земи са били обитавани от траките (IV век пр. Хр.). Те са оставили богато културно наследство. Археолози от Великотърновския университет са правили разкопки в района през периода 1966 – 1969 г. В откритите гробници, по-известни като могили и подземни тунели, наподобяващи галерии, са намерени глинени съдове, накити, монети  и много други предмети с голяма историческа стойност. От тези разкрития става ясно още, че основен поминък на населението е било грънчарството.

Друг основен поминък на жителите на селото било тухларството. В началото на XX век се създава тухларницата. На бригадирски начала са се правели ръчно тухли и цигли. През 50-те години на XX век се изгражда и фабриката за тухли. През 1968 г. се открива и новия модерен завод за тухли, построен от италианска фирма, който произвежда различни видове като размер и форма тухли. Тухлената фабрика работи и до днес и произвежда всички видове тухли.

В селото има действащо читалище – Народно читалище „Съединение - 1879“. Православният храм носи името на Св. Димитър Солунски.

Ежегодно през първата събота на месец ноември се организира традиционния селски събор.