Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Батак

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Батак е село в Северна България, община Павликени, област Велико Търново. Намира се 118 м надморска височина. Постоянното население наброява 865 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.).
Православният храм „Св. Иван Рилски“ в село Батак е построен през 1868 г. В селото има действащо читалище – Народно читалище „Събуждане - 1879“.