Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Към настоящия момент Община Павликени има официално установени партньорски отношения с шест общини от други страни посредством споразумения за партньорство и/или побратимяване.