Z6_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2C13
Z7_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2CT7

Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 09.06.2021
Последна актуализация: 09.06.2021
Декларации
Дата на публикуване: 10.06.2021

Доклад от ПК по ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 10.06.2021

Регистър
Дата на публикуване: 10.06.2021