Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMQMD7
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMQMB4

Декларации по чл.49 от ЗПК за 2023

Дата на публикуване: 29.12.2023
Последна актуализация: 15.02.2024

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т.1-4 от ЗПК


по ред

Входящ номер / дата

Вид на декларацията

Име на декларатор
(собствено и фамилно)

Длъжност и
месторабота

1.

Вх. № 14/11.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: II

 Вид: встъпителна

Христо Минчев

Кмет на Кметство

с. Мусина, общ. Павликени

 

2.

Вх. № 15/15.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Иван Иванов

Кмет на Кметство

с. Вишовград, общ. Павликени

 

3.

Вх. № 16/15.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Николай Митев

Кмет на Кметство

Дъскот, общ. Павликени

 

4.

Вх. № 17/16.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Иваничка Колева

Кмет на Кметство

Димча, общ. Павликени

 

5.

Вх. № 18/20.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Айгюн Юмеров

Кмет на Кметство

с. Росица, общ. Павликени

6.

Вх. № 19/23.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Ангел Янков

Кмет на Кметство

с. Сломер, общ. Павликени

 

7.

Вх. № 20/29.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

 

Антон Антонов

 

Кмет на Кметство

с. Върбовка, общ. Павликени

8.

Вх. № 21/30.11.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Марио Душков

Кмет на Кметство

с. Патреш, общ. Павликени

9.

Вх. № 22/05.12.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Георги Терзиев

Кмет на Кметство

Гр. Бяла черква, общ. Павликени

 

10.

Вх. № 23/07.12.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Габриела Георгиева

Кмет на Кметство

с. Лесичери, общ. Павликени

11.

Вх. № 24/07.12.2023 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, Част: I и II

Вид: встъпителна

Атанас Борисов

Кмет на Кметство

с. Стамболово, общ. Павликени

 

12.

Вх. № 25/29.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

Огнян Георгиев

Общински съветник

13.

Вх. № 26/29.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

Христо Иванов

 

Кмет на Кметство

с. Мусина, общ. Павликени

14.

Вх. № 27/29.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Атанас Борисов

 

Кмет на Кметство

с. Стамболово, общ. Павликени

15.

Вх. № 28/29.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Марио Душков

 

Кмет на Кметство

с. Патреш, общ. Павликени

16.

Вх. № 01/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Айгюн Юмеров

 

Кмет на Кметство

с. Росица, общ. Павликени

17.

Вх. № 02/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Антон Антонов

 

Кмет на Кметство

с. Върбовка, общ. Павликени

18.

Вх. № 03/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Ангел Янков

 

Кмет на Кметство

с. Сломер, общ. Павликени

19.

Вх. № 04/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Иваничка Колева

 

Кмет на Кметство

с. Димча, общ. Павликени

20.

Вх. № 05/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Иван Иванов

 

Кмет на Кметство

с. Вишовград, общ. Павликени

21.

Вх. № 06/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Николай Митев

 

Кмет на Кметство

с. Дъскот, общ. Павликени

22.

Вх. № 07/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Анка Атанасова

 

Общински съветник

23.

Вх. № 08/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Димитър Трифонов

 

Общински съветник

24.

Вх. № 09/02.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Николай Христов

 

Общински съветник

25.

Вх. № 10/03.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Димитър Златков

 

Общински съветник

26.

Вх. № 11/03.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Габриела Георгиева

 

Кмет на Кметство

с. Лесичери, общ. Павликени

27.

Вх. № 12/03.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Георги Терзиев

 

Кмет на Кметство

гр. Бяла черква, общ. Павликени

28.

Вх. № 13/03.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Андрей Илиев

 

Общински съветник

29.

Вх. № 14/04.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Александър Александров

 

Общински съветник

30.

Вх. № 15/04.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Иваничка Боянова

 

Общински съветник

31.

Вх. № 16/04.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Ирена Иванова

 

Общински съветник

32.

Вх. № 17/04.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Румяна Панайотова

 

Общински съветник

33.

Вх. № 18/04.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Светлана Енева

 

Общински съветник

34.

Вх. № 19/05.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Николай Димитров

 

Общински съветник

35.

Вх. № 20/05.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

 

 

 

Петко Петков

 

Общински съветник

Доклад от ПК по ЗПК на 11.01.2024 г.
Дата на публикуване: 31.01.2024