Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 12.06.2021

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Павликени, приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.