Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Общински съвет Павликени мандат 2023 - 2027 е с численост 21 общински съветника.

Общинските съветници представляват жителите на община Павликени. Излъчени са от четири политически формации и една местна коалиция, разпределени са в съставите на девет постоянни комисии и една Наблюдателна комисия.