Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021
Име на комисия Председател Членове
1. ПК по "Икономическа политика, бюджет и финанси" Милка  Дончева Христова

Ваня Здравкова Антонова

 зам. председател

Петър Иванов Петров

Илийка Иванова Иванова 

Александър Михайлов Асенов

2. ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори" д-р Венцислав Милков Георгиев

Георги Дамянов Серафимов

зам. председател

Венцислав Стоянов Иванов

Севдалин Руменов Севданов

Александър Михайлов Асенов

3. ПК по "Здравеопазване и социални дейности" Илийка Иванова Иванова

инж. Дончо Пенчев Дончев

зам. председател

Милка Дончева Христова

д-р Венцислав Милков Георгиев

Тодор Здравков Кутрев

4. ПК по "Образование, култура и духовни ценности" инж. Венцислав Стоянов Иванов

д-р Венцислав Милков Георгиев

зам. председател

Десислава Ангелова Паунчева

Ваня Здравкова Антонова

Тодор Здравков Кутрев

5. ПК по "Териториално-селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности и транспорт" Петър Иванов Петров

Минчо Венциславов Михайлов

зам. председател

Антон Живков Иванов

Севдалин Руменов Севданов

Цанко Иванчев Цонев

 

6. ПК по "Административно-правни въпроси,обществен ред и законност" инж. Дончо Пенчев Дончев

Цанко Иванчев Цонев

зам. председател

Анатоли Пенчев Ангелов

Петър Руменов Кънчев

Минчо Венциславов Михайлов

7. ПК по "Регионална политика, евроинтеграция, интеграция на малцинствата и етническите въпроси" Андрей Иванов Илиев

Илийка Иванова Иванова

зам. председател

Анатоли Ангелов Пенчев

Петър Руменов Кънчев

Габриела Атанасова Страхилова

8. ПК по "Младежта, спорта и туризма" Тодор Здравков Кутрев

Антон Живков Иванов

зам. председател

Георги Валериев Шопов

Петър Руменов Кънчев

Габриела Атанасова Страхилова

9. ПК по "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество" Ваня Здравкова Антонова

Георги Дамянов Серафимов

зам. председател

Десислава Ангелова Паунчева

Цанко Иванчев Цонев

Александър Михайлов Асенов

10. Наблюдателна комисия

Петър Руменов Кънчев

общински съветник

Георги Дамянов Серафимов

*************************************

Силвия Манолова Асенова

Силвия Петрова Дечева