Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.12.2023

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ

МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

 

 

1. Комисия по икономическа политика, бюджет и финанси.

 

      1. Цанко Иванчев Цонев - председател

      2. Милка Дончева Христова  - зам.- председател

            3. Петко Вячеславов Петков - член

      4. Иваничка Миткова Боянова - член

      5. Петър Иванов Петров - член

 

2. Комисия по общинска собственост, земеделие и гори.

           

           1. Петко Вячеславов Петков - председател

           2. Иваничка Миткова Боянова - зам.- председател

           3. Цанко Иванчев Цонев - член

           4. Огнян Петров Георгиев - член

           5. Георги Дамянов Серафимов - член

                                     

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности. 

 

1. Румяна Петрова Панайотова -  председател

            2. Огнян Петров Георгиев - зам.- председател

3. Димитър Георгиев Трифонов - член

4. Андрей Иванов Илиев - член

5. Милка Дончева Христова - член

 

4. Комисия по образование, наука, култура и  духовни ценности.

 

1. Анка Йорданова Атанасова  - председател

2. Десислава Ангелова Паунчева - зам.-председател

3. Иваничка Миткова Боянова - член

4. Николай Петков Христов - член

5. Александър Иванов Александров - член

 

5. Комисия по Териториално-селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности, транспорт и екология.

 

1. Ирена Генчева Иванова - председател

2. Петър Иванов Петров - зам.- председател

3. Петко Вячеславов Петков - член

4. Цанко Иванчев Цонев - член

5. Димитър Рашков Златков - член

 

 

6. Комисия по административно-правни въпроси, обществен ред и законност.

 

1. Димитър Георгиев Трифонов - председател

2. Светлана Христова Енева - зам.- председател

3. Румяна Петрова Панайотова - член

4. Христо Галинов Кавалски - член

5. Николай Стефанов Димитров - член

 

7. Комисия по Регионална политика, евроинтеграция, интеграция на малцинствата и етническите въпроси.

 

1. Андрей Иванов Илиев - председател

2. Румяна Петрова Панайотова - зам.- председател

3. Анка Йорданова Атанасова -член

4. Анатоли Пенчев Ангелов -член

5. Александър Иванов Александров - член

 

8. Комисия за Младежта, спорта и туризма.

 

1. Николай Стефанов Димитров - председател

2. Светлана Христова Енева - зам.- председател

3. Николай Петков Христов - член

4. Александър Иванов Александров - член

5. Димитър Рашков Златков - член

 

9. Комисия по Закона за противодействие на корупцията.

 

1. Христо Галинов Кавалски - председател

2. Димитър Георгиев Трифонов -зам.-председател

3. Светлана Христова Енева - член

4. Анка Йорданова Атанасова - член

5. Милка Дончева Христова - член