Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T1QQ0
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T1Q64

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021г.

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 10.11.2021
Заповед № РД 02-11-2804 / 12.10.2021год.
Дата на публикуване: 12.10.2021

Указ №245 на Президента
Дата на публикуване: 20.09.2021