Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2DF1
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T44

Избори за Народно събрание на 4 Април 2021г.

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 03.12.2021

Заповед № РД-02-11-914 / 02.04.2021 год. - закриване на СИК № 042200015 с адрес ул."Васил Петлешков" №2, МБАЛ Павликени - ЕООД

Заповед № РД-02-11-875 / 01.04.2021 год. - за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на Община Павликени

Заповед № РД-02-11-874 / 01.04.2021 год. - за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на Община Павликени

Заповед № РД-02-11-840 / 30.03.2021 год. с цел осигуряване нормалната обстановка по време на произвеждане на изборите за избиране на народни представители на 04.04.2021г.

График за получаване на бюлетинии изборни книжа за произвеждане на избори за избиране на народни представители на 04.04.2021г.

Списък на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване

Съобщение във връзка с провеждане на онлайн обучение на членовете на СИК в 4-ти МИР Велико Търново на 27.03.2021г. /събота/ от 15.00ч. и на 30.03.2021г. /вторник/ от 15ч.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Заповед № РД-02-11-756 / 22.03.2021 год. за определяне на СИК №042200001 за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Заповед № РД-02-11-719 / 18.03.2021 год. - за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Павликени

Заповед № РД-02-11-689 / 15.03.2021 год. за определяне на СИК №042200012 за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Указания за СИК при обработване и защита на лични данни в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Услуги, свързани с парламентарни избори 2021

Заповед № РД-02-11-664 / 10.03.2021 год.

Съобщение за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Разяснителна кампания - видео клипове

Заповед № РД-02-11-586 / 01.03.2021 год.

Заповед № РД-02-11-585 / 01.03.2021 год.

Сайта на ГД "ГРАО" за справки в избирателните списъци е активен

• Проверка на избирателна секция през SMS и стационарен или мобилен телефон

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за избиране на народни представители на 04 април 2021 г., за Община Павликени

Заповед № РД-02-11-467 / 12.02.2021 год. за обявяване на избирателните списъци

Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

Заповед № РД-02-11-402 / 03.02.2021 год. за образуване на избирателни секции

Съобщение във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.)

Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.