Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.03.2022

Достъп Център за административно обслужване /ЦАО/
гр. Павликени 5200,  бул.“Руски“ №4
Работно време  
От 08.30 до 17.30 часа
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите от ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време
Паркиране    
Безплатен и платен паркинг срещу входа на ЦАО
За клиенти със специфични потребности    
ЦАО е на първия етаж в сградата на Община Павликени. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение и удобни места за сядане подходящи за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания
Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:    

  • Работно време
  • Гишетата за заявяване и получаване на документи
  • Информацията за услугите 
  • В ЦАО на Ваше разположение са  столове, маси и пособия за попълване на документи, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
  • Безплатен интернет